Enkelt røykhus i kryssfiner

Her finner du oversikt over hva du trenger og tegninger for å sage opp kryssfinerplatene. 

Dette trenger du:

- 4stk kryssfinerplater på 2400x1200mm og 18-20mm tykkelse (tak, gulv, vegger og dør)

- 4,2m med 98x48mm Konstruksjonsvirke (1x1,2m tak og 3x1m gulv)

- 2m med 23x48mm lekter (2x96cm - tak)

- 1m 100x12mm plank (skal dekke skøyt over dør)

- 1,5m² takpapp

- 3 hengsler

- Bolteskåte (til dør)

- 65mm skruer

- 18mm skruer

- 18mm pappspiker

- 4stk 1900mm metallister med vinkel (til å skru sammen langsidene av veggene)

- 3stk 1000mm metatllister med vinkel (til å feste sidene til gulvet)

- 2stk 200mm metallister med vinkel (til festing av "dørsidene" til gulvet) 

- 12stk 1000x25mm Rundstaver

- 2stk Rosettventiler (lufting over dør)

- 1stk Rørtilkopling for røykskap 125mm (for tilkopling av Homesmoker)

Saging av Kryssfinerplater

Merk kryssfinerplatene etter tegningene og sag opp med sirkelsag.

Kryssfinerplate 1.

Kryssfinerplate 2.

Kryssfinerplate 3. 

Hullene på 60mm bør sages før man sager opp platen. 

Kryssfinerplate 4.